دریا
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:

بابا..این یکی دو روز تعطیلی بریم شمال؟..من دلم برا دریا تنگ شده...ماهی کوچولوداشت از پشت شیشه تنگ آب اونا رو نگا میکرد.پیش خودش ی آهی کشید وگفت: خدایا چی میشد ماهم مثل آدما می تونستیم همه جا بریم....پدر بچه ها درحالیکه روزنامه میخوند روبه خانم خونه کرد وگفت:گوش کن خانم..ببین اینجا چی نوشته..نوشته.. دانشمندا ،گفتن تا چند ساله دیگه آب همه جا رو میگیره.