ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

آرزو کردم که کا ش می داشتم ..در میان آسمان ها خانه ای..خانه ای قدر دلم میداشتم..یک وجب یا قدر مشتم داشتم..خانه ای کوچک ولی از جنس نور..خانه ای بالای بالا..دور دور..خانه ای که میشود ..گفت که منم.. یک ستاره توی آن هفت آسمان.. دارد دلم.