ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٤  کلمات کلیدی:

.. وقتی مردی فکر نکنی که برات ختم میگیرم..تا شب سال دیگه.. هی آبغوره من میگیرم..یا که عمری سیا پوشت میشم..درب خونمو .. به روی هر کسی گل میگیرم..یا کنار قبر تو بست میشینم..قیل وقال راه میندازم..که ای خدا منم برم..نذر وخیرات برات از سرشهر تا ته شهر..راه میندازم..نه بابا.. خیلی ا گه دلم برات بسوزه..یه شمع روشن کنم برات.. بسوزه..مرده پرست نیستم که این کارا روکنم..بعدشم..تا که هستیم باید قدر همو خوب بدونیم..جمله دوست دارمو تو گوش هم هی بخونیم..حواست هست که دارم من چی میگم؟!........دخترم داری چیکار میکنی ؟..مامان جون دارم خاله بازی میکنم.