ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

یه سالی میشه که  ندیدمش.  ما ارتباطمون بیشتر با نا مه ست.البته همیشه تو خوندنه نا مه هاش مشکل دارم.خیلی بد خط می نویسه.آخرین نامه ش ماله سه ماهه پیش بود. نوشته بود داره هر ماه خونشو عوض میکنه.فکر میکنم یا وضعه مالیش خوب شده، یا طلبکارا ریختن سرش....چند هفته بعدهرگز خودشو نبخشید به خاطر اشتباهی که مرتکب شده بود،وقتی فهمید دوستش از سرطان خون مرد.