ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٦  کلمات کلیدی:

باسمت منشی استخدام شد.جز، بله قربان بله قربان، چیز دیگه ای نمیگفت.سر به زیر بود وسرش تولاک خودش بود. ویه کم دسپاچلفتی ،همه مسخرش میکردن.دو سه ماه بعد که عذرش روخواستن ،شرکت خسارت سنگینی رو متحمل شد.اون یک هکر بود.