ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠  کلمات کلیدی:

دکتر جراح بود.اون شب شیفت بود.بهش زنگ زدم .موبایلش خاموش بود.تلفن بیمارستان هم کسی جواب نمیداد.دلم شور افتاد.بااینکه دیر وقت بود، رفتم بیمارستان..گفتن توی اطاق عمله..یک ساعتی گذشت..پلکم سنگین شد وخوابم برد.با تکان یکی از پرستارا بیدار شدم..گفت..نترسید خانم..عملشون موفقیت آمیز بود..الان از اطاق عمل دکتر رو میارن..یه سکته خفیف بود..