یک تجربه از پرواز روح
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٧  کلمات کلیدی: پرواز روح ، رمز وراز ، نیروی ماورایی ، خواب

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه خوابتان میرود؟چگونه وارداین عالم پرورمزوراز میشوید؟من این راتجربه کردم وهیچ قصد ونیت قبلی نداشتم. این را به این خاطر میگویم که شما فکر نکنید من یک نیروی ماورایی دارم این یک تجربه ی کاملا ساده است که برای همه ، هر شب صورت میگیرد .این قضیه مال جمعه 5 بهمن سال 86 می باشد دو ،سه روز قبل از آنشب عصرها میخوابیدم .واین را حتما میدانید که معمولا وقتی عصر بخوابیم به نسبت شبش کمی دچار بیخوابی میشویم .من با اینکه خوابم نمیآمد رفتم وتوی رختخواب دراز کشیدم وچشمانم را بستم .وچون عصرش خوابیده بودم می دانستم که به این زودی خوابم نمی برد پس منتظر شدم تا خوابم ببرد .بعد از مدتی که زمانش یادم نیست احساس کردم که دارم وارد دالان تاریکی میشوم درست مانند اینکه شما را در یک راهرو کاملا تاریک باچشمان بسته ببرند. این زمان خیلی کوتاه وسریع بود .سپس یک حالت گرفتگی در سرم احساس کردم ،شبیه این که یکی سرمان رابگیرد وفشار دهد من بطور غیر ارادی سرم راتکان میدادم. بعد از مدتی این مرحله هم تمام شد. وناگهان دیدم خیلی راحت این طرف وآن طرف میروم مانند یک کیسه پلاستیکی که با کمترین نسیمی در هوا معلق میشود یک احساس سبکی وراحتی بیش از حد که وصفش خیلی سخت است .بدون کوچکترین احساس درد .بعد دیدم دارم بالا میروم دست خودم نبود که بخواهم به اینجاوانجا بروم ،همه چی غیر ارادی بود .من متوجه اطرافم بودم که ناگهان وقتی سرم را روبه سمت سقف اطاق کردم دیدم دارم از سقف رد میشوم که چون ترسیدم ناگهان بطور غیرارادی به جسمم برگشتم وبیدار شدم.