زبان سیاست
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٥  کلمات کلیدی:

زبان تند وتیزی توی سیاست داشت.وقتی زندانی شد..هیچکس حق صحبت کردن با اون رو نداشت..بعد از بیست سال حبس که از زندان انفرادی آزاد شد.هنوز زبان مادریشو حفظ کرده بود..اون دائم با خودش حرف زده بود..