زیر یک سقف بودن..  سر یک سفره خوردن.. روی یک بستر خوابیدن.. ولی باز هم..با هم غریبه بودن؟!!.. چه حکایتیست؟!! .. حکایت محرم دل بودن!!
/ 2 نظر / 21 بازدید
دی 90
9 پست
آذر 90
4 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
12 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
16 پست
شهریور 89
14 پست
مرداد 89
21 پست
تیر 89
38 پست
خرداد 89
26 پست
اسفند 88
27 پست
بهمن 88
31 پست
دی 88
26 پست
تولد
2 پست
حمیدرضا
1 پست
داستانک
5 پست
دو_بیتی
2 پست
بهمن
1 پست
آدم_وحوا
1 پست
اتوبوس
1 پست
جوان
1 پست
احضارات
1 پست
خواب
2 پست
رمز_وراز
2 پست