- ..خدا امروز خیلی بهم رحم کرد..

- ..چرا؟!..چطور مگه؟!..

- آخه ..حواسم نبود..کتری از رو گاز برگشت روم!!..

- ای..وای ..خدا مرگم بده!! ..پس چی میگی..خدا بهم رحم کرده!!..

- رحم کرده..دیگه!!..اگه گاز روشن بود که سوخته بودم..

 

/ 12 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

خوب مگه دسته کتری عایق نیست؟!

فاطمه

خوب مگه دسته کتری عایق نیست؟!

نادیا

من فکر کردم انقدر رو گاز بوده آبش تموم شده بخاطر همین رحم کرده...

اشو

من پريشانم خدايا تو برطرفش كن. تا تو از آن مني چرا به ديگران روي آورم؟[گل]

مسی

خوشت میاد همش ما رو تو خماری بذاری؟ [ناراحت]

ستایش

مسی این حمیدم دیگه داره واسه ما قیافه می گیره دقت کردی؟؟؟ [شیطان]حقته حمیــــــــــــــــد[شیطان]