میزاری...

میزاری کنارت بشینم؟!!..

میزاری غصه هاتو..یکی یکی ..من بچینم؟!!..

میزاری منم ..چشام از غمت.. رنگین بشه؟!!..

بغض گلمو بگیره!! ..

..شونه هام سنگین بشه!!..

اگه دوستی.. بینمونه!!..

بزار پیشت بمونم..

..بخدا..رسم دوستی.. نه  اینه!!..

که دلم  .. تو رو غمگین ببینه!!..

بهس نگی..ازش بخای..

ساکت و آروم  بشینه!!..

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
یک رهگذر

کاش آغوش امنی داشتم، شبها بر لبش بوسه ها میکاشتم؛ کاش دستان گرمی داشتم؛ شبها که خورشید رفته است چشمان گرمی داشتم؛ کاش در آسمان بی کران ستاره ای میداشتم؛ در نور چشمانش ز نو آرامشی میافتم؛ کاش در هر فراز و نشیب زندگی همراه راهی داشتم؛ در آسمان سرد شب یک شب ماهی داشتم.

ستایش

بد داغونم واسم دعا کن[گریه]

ستایش

[خنثی]

ستایش

ممنون بابت دعاهات کاملا حس می کنمشون بازم واسم بی نهایت دعا کن، خیلی خیلی زیاد[لبخند][گل]

ستایش

منم[بغل]

خرگوش

تا شونه هام سنگین بشه دوسش داشتم ولی بقیه ش از لحاظ وزنی مشکل داره داداشه خرگوش [خرخون][خرخون] بععععععععله