- خانوم..شما که کینه ای نبودین!!..حالا دیشب من یه حرفی زدم..شما چرا اینقدر کشش میدی!!..اااااااااااااااااا..ناهارم نخوردی؟!!..با من قهری با خودتم قهری!!..چرا ناهار نخوردی؟!!..ببین برات چی گرفتم..نمیخای باهام آشتی کنی..خب..یه چیزی بگو؟!!..

-  چی بگم ..عزیزم.. آخه من که قهر نیستم!!..دندونم درد میکرد..رفتم کشیدم!!

/ 8 نظر / 16 بازدید
ماهك

واي خداي من انتظار هر حرفي ميرفت جز اين خيلي قشنگ نوشتي [نیشخند]

يك رهگذر

طبق معمول غافلگيرانه؛‌مطلب كوتاهي نوشتم خوشحال ميشم سر بزنين[گل]

ستایش

[قهقهه] آقاهه طفلکی چه خوش خیال بود نمی دونست حرفاش حتا ارزش فک کردن و قهرو نهار نخوردنو نداره[نیشخند] البته واسه همه آقایون همین طوره[زبان]

ستایش

من در حد مرگ از دندون پزشکی می ترسم[وحشتناک] طفلکی خانومه چی کشیده[نگران]

مهدی

نه من فکر می کنم زنه دیده اگر آشتی نکنه مرد دیگه بهش محل نمی زاره اون وقتی هم که حرف نمی زده داشته فکر می کرده چی بگم که ماست مالی کنم گفته دندون پزشکی بودم [نیشخند]

ستایش

زهی خیال باطل مهدی جونم یعنی واقعا فک کردی آقایون اینقد واسه خانوما مهم هستند[قهقهه] سخت در اشتباهی عزیزم[مغرور] خانومه اگه واقعا هم این کارو کرده باشه فقط واسه اینه که آقاهه دق نکنه[نیشخند]

مسی

آخی چه شوهر مهربونی . چقدر ناز خانومش رو میکشه