نزدیکست- قسمت سوم

- تو رفتی سر چیز میزای من؟!!..هم رو به هم ریختی!!..

- خب..تقصیر خودته!!..وقتی..نمیگی..مجبورم خودم کنکاش کنم..دیگه!!..

- بیخود!!..حالا که اینطور شد اصلا نمیگم!!..

- خب..نگو !!.. من  که خودم فهمیدم!!..

/ 7 نظر / 16 بازدید
ستایش

ااااااااااااااااااااااااااااااا، فهمیدی[نیشخند]

لادن

ای بابا حالا چی هست جریان؟؟؟[پلک]

ستایش

خوب حمید جونم بگو دیگه[رویا] ملت رو تا کی می خوای منتظر بذاری[چشمک]

ستایش

من فهمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم[هورا]

ستایش

سوسن بیا در گوشم بگو ببینم منم درست حدس زدم[پلک]؟

دختر پاک

هر سه رو خوندم ... [ناراحت] موندم توی خماری .