کاش نبود میانمون..

قدر زمین تا اسمون..

فاصله ها...فاصله ها..

کاش بودی کنار من..

یا که بودم کنارتو..

مثل همه ..ستاره ها..ستاره ها..

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
یک رهگذر

من از فاصله ها نمیترسم؛ از اشکهای توست که میترسم من از این غمها نیست که میلرزم؛ از دردهای توست که چشم بر میبندم[گل]