داستانک

- خانوم!!..تو چه جوری تحمل میکنی؟!.. این خیلی  میسوزونه!!..

- ای..وای..عزیزم..با خودت چکار کردی !!..اون  ..ماسک صورتم ..یه ماه تاریخش گذشته !!..

/ 7 نظر / 14 بازدید
ستایش

مگه بده[متفکر] این که خوبه[نیشخند]

سوسن

تا اون باشه دست به وسایل خانم نزنه [زبان]

فاطمه

طبق معمول بازم آقایون پاشون رو از گلیمشون دراز کردن[چشمک]

میخک

خب مرد فضول اینجوری تنبیه میشه [نیشخند]