- پسرم.. چرا این ریختی شدی ؟!!..دعوا کردی؟!!..

- نه..مامان ..دعوا کدومه؟!..فقط خواستم بشینم!!..

- بشینی؟!.. کجا میخاستی بشینی؟!..

- اول خط...رو صندلیه مترو!!...

/ 15 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسی

رو چه حساب دوست داشته با اون جمعیت مترو رو صندلی بشینه؟[نیشخند]

فرزانه

[قهقهه]

نادیا

خونه مام اول خط مترو ولی دیگه انقدر شلوخ پلوخ نیست...[خنده]

نادیا

چه ذهن فعال و با استعدادی داری تو...با توجه به جواب کامنتهات میگم..تو فوق العاده ای این علاقتو به خودت نشون میده....

ستایش

[نیشخند]

دختر پاک

نه .. کار بدی که نکردی اما شرمنده کردی .[عینک]

نازنین مریم

[لبخند]

سارا

به به سلاااااااااااااااام آقا حمیدرضا سایتون خیلی سنگین شده دیگه یادی از یدونه خواهرون نمی کنید.باشه اشکال نداره. آپم اگه وقت کردین و دوست داشتین یه سری بهم بزنید

فاطمه

یاد متروهای چین افتادم دست کمی از این ندارن[چشمک]